DJ-Education

Ви сте овде

Sample Data-Articles

Јавна набавка радова - Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе

Предмет јавне набавке: Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе

Врста предмета набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 1.650.000,00 динара без ПДВ-а

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Кратак опис набавке: Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе. Радови се изводе на делу школе (на страни на којој се налазе учионице и кабинети), а састоје се од демонтаже старих дотрајалих дрвених прозора и уградње нових ПВЦ.

Главна ЦПВ ознака: 45420000 -  Радови на уградњи столарије.

Јавна набавка обликована по партијама: Не

Поступак јавне набавке спроводи: Дијана Кркић, дипл. правник – секретар ОШ

Рок за подношење понуда: 19.07.2021. године, до 11.00

Отварање понуда: 19.07.2021. године, у 11.30

Конкурсна документација се преузима и понуде  подносе електроснски, на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

- ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ У ШКОЛИ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О  ПОНАШАЊУ У ШКОЛИ И ВАСПИТНО-ДИСЦИОЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Активности на часовима

Активности на часовима

Распоред активности школе

Распоред активности школе

Програм рада одељенских старешина од 1 до 4. разреда

Програм рада

Ученичке организације

Ученичке организације

Правилник о упису ученика у средњу школу и и важни линкови

Правилници и линкови      Информација за родитеље

Годишњи планови и програми

Годишњи планови и програми

 

Резултати такмичења шк.2022-2023

Резулати  

Припреме за такмичење

Резултати такмичења 2017/18

Награђени ученици на ликовном конкурсу „Приказ мога краја"

 

Преглед свих такмичења у школској 2017/18 години

Резултати такмичења 2018/19

Преглед свих такмичења у школској 2018/19 години

Резултати такмичења шк.2021-22.

Погледај

Поткатегорије