DJ-Education

Распоред часова од 06.09.2021.

Ви сте овде

Обавештење родитељима - настава од куће

Поштовани родитељи,
подсећамо Вас да УЧЕНИК ИМА ОБАВЕЗУ да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати
сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске
заступнике.

Чланом 84. став 1. тачка 2. Закона о основама система васпитања и образовања прописана
је одговорност родитеља и то да је родитељ, односно други законски заступник детета одговоран
за редовно похађање наставе.
У ставу 3. истог члана стоји да Школа подноси захтев за покретање прекршајног
поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог
законског заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана.
Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији, Влада Републике Србије донела
је одлуку да се образовно-васпитни рад од 17.03.2020. године, реализује на даљину – настава од
куће.
У најбољем интересу ученика, њиховог развоја и образовања, а у циљу завршетка текуће
школске године, родитељи су дужни да одоговорно и у складу са својим могућностима
контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на рад.
Родитељи, који не буду сарађивали са учитељима, разредним старешинама и
предметним наставницима, који не достављају повратне информације о здравственом стању
и о раду ученика од куће, који одбијају да успоставе сарадњу и комуникацију са учитељима,
разредним старешинама и предметним наставницима (не јављање на телефон, не
одговарање на смс поруке, вибер поруке, на позиве и поруке других родитеља...) сматраће се
да не поштују обавезе родитеља прописане чланом 4. став 1. тачка 2. и школа ће тражити да
надлежне институције утврде њихову одговорност.

Протокол ковид-19

П Р О Т О К О Л
О ПОСТУПАЊУ И МЕРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, ЗАШТИТУ И СУЗБИЈАЊЕ ИНФЕКЦИЈЕ COVID-19
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“ У СТАЛАЋУ
ПОВОДОМ ОТВАРАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА
У ТОКУ НОРМАЛИЗАЦИЈЕ УСЛОВА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

Погледај протокол

Е-учионица

https://www.eucionica.rs/

Поткатегорије

Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

Међупредметна компетенција