DJ-Education

Распоред часова од 06.09.2021.

Ви сте овде

Добро дошли ОШ "Војвода Пријезда" Сталаћ

Упис у I разред ШК. 2020/21.

     Поштовани родитељи будућих првака,

     упис у I разред Основне школе „Војвода Пријезда“ у Сталаћу, за школску 2020/21. годину, почеће 1. априла 2020. године.

     У I разред уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, тј. деца рођена од  01.03.2013 до 28.02.2014. године.

     Деца од шест до шест и по година могу се уписати на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу. Ако дете старије од седам и по година због болести или других оправданих разлога није још уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе.

     Упис деце упрви разред врши се код секретара школе, сваког уторка и четвртка. Тестирање деце врши педагог школе, а о термину тестирања благовремено обавештава родитеље.

     Неопходна документација за упис:

      1)      Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија која може бити старија од 6 месеци);

      2)      Потврда о здравственом стању детета;

      3)      Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);

      4)      Уверење Предшколске установе о похађању припремно предшколског програма (доставља се накнадно, по завршавању прип. предшколског програма).

     Школи је омогућено да путем сервиса Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства унутрашњих послова и интегрисаном здравственом информационом систему, документа наведена од 1. до 3. прибави електронским путем у складу са Законом о електронској управи. Сагласно наведеном, нисте више у обавези да школи, приликом уписа,достављате поменута документа у папирној форми већ ће Школа уз Вашу сагласност наведена документа прибави електронским путем.

     И поред наведеног, документа можете и даље по свом избору да достављате школи у папирној форми.

     Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на основу писменог захтева родитеља, односно другог закоснког заступника детета ,у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

 

 

     Како је Закључком Владе Републике Србије 05 број 53-2561/2020 од 16. марта 2020. („Сл. гласник РС“, бр. 35/2020 и 37/2020) обустављен рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) обавештавамо Вас о следећем:
     1. Родитељима је омогућено да преко портала еУправа, електронским путем,  искажу интересовање за упис у Основну школу. 
        Родитељима који су на овај начин исказали интересовање, мејлом биће достављено обавештење о датуму уписа. По дефинисању датума уписа, на порталу еУправа, биће доступна услуга еЗаказивање за упис и тестирање која ће омогућити родитељима да истог дана обаве и упис и тестирање ђака првака.
       Коришћењем ове услуге, родитељи неће достављати неопходну документацију за упис (осим уверења Предшколске установе о похађању припремно предшколског програма), већ ће школа електронским путем прибавити неопходне податке.
       Уколико родитељ не искаже интересовање на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред.
 
     2. Такође, захтев за упис, у слободној форми, родитељ може поднети и на мејл адресу школе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
         У захтеву је потребно навести: име, презиме и ЈМБГ детета, име и презиме родитеља (односно другог законског заступника), одељење за које се захтев подноси (Сталаћ, Град Сталаћ, Мрзеница) и контакт телефон, док ће неопходну документацију за упис доставити када се за то стекну услови.
         Школа има услове да неопходну документацију за упис прибави путем сервиса Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства унутрашњих послова и интегрисаном здравственом информационом систему, (документа наведена од 1. до 3). Родитељ може да овласти школу да неопходне податке прибави преко наведених сервиса, тако што ће у захтеву за упис навести да је сагласан ДА или НЕ, да Школа, у складу са чланом 103. став 3.  Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), изврши увид, прибави и обради личне податке из матичне књиге рођених, податак о тренутном пребивалишту у бази Министарства унутрашњих послова, податак о здравственој спремности детета за полазак у школу из  интегрисаног здравственог информационг система, а за потребе уписа детета у први разред основне школе.
 

 

       Начин на који ће се одвијати комуникација и рад са странкама за време ванредног стања:

       -      телефоном: 037/806-105

       -      мејлом преко адресе: : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

       -      за информације и помоћ око уписа првака: 066/88-70-707 секретар, Дијана Кркић (сваког радног дана од 09 до 18 часова)

 

      Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

 

С поштовањем,                                                                                  ОШ „Војвода Пријезда“ Сталаћ

 

 

 

 

Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

Међупредметна компетенција