DJ-Education

Распоред часова од 06.09.2021.

Ви сте овде

Запослени

Директор школе

    Валентина Марковић Антић - професор разредне наставе

 

Разредна настава

     Слађана Поповић - професор разредне наставе

     Слађана Нагулић - професор разредне наставе

     Данијела Живковић - професор разредне наставе

     Лепа Марковић - професор разредне наставе

     Душица Станојевић - професор разредне наставе

     Весна Весковић - професор разредне наставе

     Јелена Бишевац - професор разредне наставе

Предметна настава

 

     Зорица Мишова - професор српског језика

     Душица Даниловић - наставник математике

     Амира Јаковљевић - професор енглеског језика

     Јелена Лазић - професор енглеског

     Милена Рајевић - професор француског језика

     Бошко Анђелковић - професор историје

     Весна Миљковић - професор географије

     Миодраг Дељанин - професор физике

     Иван Газибарић - професор физичког васпитања

     Владимир Зајић - професор ТИО

Бојан Стаменовић - професор ТИО      Бојан Стаменовић - професор ТИО

     Данијела Антић - наставник музичке културе

     Биљана Бајовић - професор ликовне културе

     Драгана Ђорђевић - професор биологије

Ненаставно особље

     Лела Милојковић - педагог школе

     Александра Милутиновић - библиотекар

     Бојана Димитријевић Станковић - секретар

     Славољуб Стевић - шеф рачуноводства

Помоћно особље


     Витомир Васиљевић - домар

     Зорица Јовановић - сервирка

     Радмила Лазић - спремачица

     Ана Стајић - спремачица

     Тамара Мијајловић - спремачица

     Гордана Живанчевић - спремачица

     Марина Стаменковић - спремачица

     Марија Васић - спремачица

     Душан Васиљевић - спремач

Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

Међупредметна компетенција