DJ-Education

Распоред часова од 06.09.2021.

Ви сте овде

Набавка огревног материјала за грејну сезону 2022/23. годину

ЈАВНА НАБАВКА ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2022/23. ГОДИНУ

Подаци о јавној набавци

Предмет јавне набавке је: Набавка огревног материјала (пелет, дрво и угаљ) за грејну  сезону 2022/23. годину, за потребе матичне школе у Сталаћу и  подручних одељења у Град Сталаћу и Мрзеници.

Врста предмета набавке: Добра

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Начин избора понуде: Цена (најнижа понуђена цена)

Процењена вредност јавне набавке: 1.182.000,00 динара без ПДВ-а

Процењена вредност ће се објавити

Предмет јавне набавке обликован је по партијама - 3 (три) партије:

  1. ЦПВ - 09111400 Горива на бази дрвета - Пелет (количина: 25t)

Процењена вредност партије  1.000.000,00 динара без ПДВ-а;

  1. ЦПВ - 03413000 - 8  Огревно дрво (количина 11m3)

Процењена вредност партије  110.000,00 динара без ПДВ-а;

  1. ЦПВ - 09111100 - 1 - Угаљ (кличина 4t)

Процењена вредност партије  72.000,00 динара без ПДВ-а;

НСТЈ извршења: РС216 - Расинска област

Техника / Оквирни споразум: Нема

Спроводи тело за централизоване јавне набавке: Не

Спроводи други наручилац (као заједничку набавку или у моје име или за мој рачун): Не

Опције тајности података: Нема

Подаци из плана представљају пословну тајну и неће се објавити: Нема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ НАЛАЗИ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ https://jnportal.ujn.gov.rs/ 

ПОНУДЕ СЕ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИ НА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ https://jnportal.ujn.gov.rs/ 

Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

Међупредметна компетенција