DJ-Education

Распоред часова од 06.09.2021.

Ви сте овде

Набавка ужине за исхрану ђака у матичној школи у Сталаћу и подручним одељењима школе у Град Сталаћу и Мрзеници, у школској 2021/22. години

Набавка ужине за исхрану ђака у матичној школи у Сталаћу и  подручним одељењима школе у Град Сталаћу и Мрзеници, у школској 2021/22. години

 

Понуде се подносе електронски, у складу са Јавним позивом, путем портала https://jnportal.ujn.gov.rs/

Рок за доставу понуда: 29.06.2021. године, до 11.00 часова.

 

Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

Међупредметна компетенција