DJ-Education

Распоред часова од 06.09.2021.

Ви сте овде

Јавна набавка радова - Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе

Предмет јавне набавке: Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе

Врста предмета набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 1.650.000,00 динара без ПДВ-а

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Кратак опис набавке: Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе. Радови се изводе на делу школе (на страни на којој се налазе учионице и кабинети), а састоје се од демонтаже старих дотрајалих дрвених прозора и уградње нових ПВЦ.

Главна ЦПВ ознака: 45420000 -  Радови на уградњи столарије.

Јавна набавка обликована по партијама: Не

Поступак јавне набавке спроводи: Дијана Кркић, дипл. правник – секретар ОШ

Рок за подношење понуда: 19.07.2021. године, до 11.00

Отварање понуда: 19.07.2021. године, у 11.30

Конкурсна документација се преузима и понуде  подносе електроснски, на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/

Набавка ужине за исхрану ђака у матичној школи у Сталаћу и подручним одељењима школе у Град Сталаћу и Мрзеници, у школској 2021/22. години

Набавка ужине за исхрану ђака у матичној школи у Сталаћу и  подручним одељењима школе у Град Сталаћу и Мрзеници, у школској 2021/22. години

 

Понуде се подносе електронски, у складу са Јавним позивом, путем портала https://jnportal.ujn.gov.rs/

Рок за доставу понуда: 29.06.2021. године, до 11.00 часова.

 

Набавка огревног материјала за грејну 2021/22. сезону

Набавка огревног материјала (пелет, дрво и угаљ) за грејну  2021/22. сезону, за потребе матичне школе у Сталаћу и  подручних одељења у Град Сталаћу и Мрзеници.

Понуде се подносе електронски, у складу са Јавним позивом, путем портала https://jnportal.ujn.gov.rs/

Рок за доставу понуда: 25.06.2021. године, до 12.00 часова.

Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

Међупредметна компетенција