DJ-Education

Распоред часова од 06.09.2021.

Ви сте овде

Протокол ковид-19

П Р О Т О К О Л
О ПОСТУПАЊУ И МЕРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, ЗАШТИТУ И СУЗБИЈАЊЕ ИНФЕКЦИЈЕ COVID-19
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“ У СТАЛАЋУ
ПОВОДОМ ОТВАРАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА
У ТОКУ НОРМАЛИЗАЦИЈЕ УСЛОВА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

Погледај протокол

Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

Међупредметна компетенција