DJ-Education

Ви сте овде

Набавка огревном материјала - Пелета

У складу са чланом  27 - 36.  Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), директор Основне школе „Војвода Пријезда“ у Сталаћу, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ  СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

НАБАВКА ДОБАРА – ОГРЕВНОГ МАТЕРИЈАЛА ПЕЛЕТА

 

Предмет набавке је: Набавка огревног материјала за потребе матичне школе у Сталаћу