Заштита ученика од насиља

Објављено понедељак, 12 јануар 2015 10:30
.
Access this URL (http://osvojvodaprijezda.edu.rs/index.php/component/attachments/upload/parent/87/parent_type/com_content/uri/url/from/closeme/tmpl/component)component

1. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

2. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

3. Посебни протокол за заштиту деце

4. Приручник за примену посебног протокола